I Flaggets Farger

Norske og Íslenzkir folke-tónar i nye farger


Grupp_bild


Island og Norge har stor felles kulturarv i vårt språk, Snorre-Edda, vikingene, dans og musikk. Til tross for felles opprinnelse har våre nasjoner gått forskjellige veier. Vi på Folkemusikksenteret i Buskerud ønsker å kombinere de to forskjellige folkemusikktradisjoner igjen, og fremheve denne felles kulturarven som Island og Norge deler.

Prosjektet handler om å bringe to forskjellige grupper sammen, en gang på Island og en gang i Norge, noe som vil gi konserter i hvert land. Hovedformålet for dette prosjektet er å kombinere to tradisjoner i en forestilling, med innføring av hardingfele og perkusjon til den islandske sangtradisjon og kombinere de to med moderne improvisasjon. De to gruppene som vil bli involvert er den islandske vokalensemble Hymnodia og den norske duoen, Steinar Strøm (hardingfele) og Harald Skullerud (perkusjon).

Vokalensemblet Hymnodia, er spesialisert i gammel musikk, med størst fokus på islandsk folkemusikk. Hymnodia er Islands mest produktive og kreative kor, og har samarbeidet med en rekke artister med ulike stiler. De startet sin egen Barrock musikkfestival på Hólar í Hjaltadal, som arrangerers for syvende gång 2015. Hymnodia har allerede utgitt to CD-er, den siste utgitt i desember 2013.

I Sigdal, Buskerud, bor en A-klasse spellemann på hardingfele som heter Steinar Strøm. Han har vært svært produktiv i de siste årene, og er den viktigste tradisjonsbærer i Sigdal, Krødsherad og Modum-området. Han har holdt flere konserter på Folkemusikksenteret i Buskerud, og var musikalsk leder på Norges Ungdomslags Folkedansfestivalen på Kongsberg 2013. Han arrangerte der kunstverket «Drønn fra fjella» med Sigbjørn Rua Dokken som kustneriskansvarig for dans. I det samme prosjektet arbeidet Steinar med bland annet perkusjonisten Harald Skullerud. De har siden jobbet mye sammen og åpnet i 2013 den nye konsertlokalet Magasinet på Sigdal museum.

Disse to gruppene, Hymnodia og duoen Steinar Strøm og Harald Skullerud, har arbeidet sammen på en konsertturné i Island i oktober 2014. Hymnodia kom til Norge i februar 2015 og de to gruppene hadde konserter i Gamle Aker kirke, Eggedal kirke og Kongsberg kirke.

Dette prosjektet er støttet av Norsk-Islandsk Kultursamarbeid.

Posted in .