Folkemusikkarkivet i Buskerud


arkiv2
Historikken
Da Buskerud Folkemusikklag ble dannet i 1985 vokste snart tanken fram om å opprette et eget arkiv for folkemusikken.

I 1986 stilte Sigdal- og Eggedal museum kontorplass til disposisjon for Buskerud Folkemusikklag, og samme år fikk museet status som distriktsmuseum med folkemusikk som spesialfelt. Dette ga fart til arbeidet med å få til et folkemusikkarkiv for Buskerud fylke – som et av de første i landet – og i 1987 ble det ansatt folkemusikkonsulent på heltid for å ta seg av innsamlingsarbeide, registrering, katalogisering, arkivering og formidling av folkemusikken i fylket. Folkemusikkarkivet har i dag kontorer og arkiv i Folkemusikksenteret på museumsområdet.

Samlingene
Folkemusikkarkivet har ca. 17000 registrerte lydopptak (musikkavsnitt), og et stort innsamlet materiale (anslått ca 25000 opptak) er under registrering. I tillegg er det et omfattende arkiv med bilder, film, avisartikler, noter og gjenstander – og et bibliotek på nær 500 titler av bøker/tidsskrift relatert til folkekultur (sang, musikk, dans, eventyr, sagn, folkekunst) samt lokalhistorisk litteratur.

Besøk
Vi anbefaler å gjøre avtale i forkant dersom det er særskilte temaer du er interessert i. Ring oss på 912 44 330/ e-post: post@folkemusikksenteret.no for nærmere avtale. Hjertelig velkommen!

 

 


Fakta om arkivet

  • Ble dannet i 1985
  • 1986 stilte Sigdal- og Eggedal museum kontorplass til disposisjon
  • 1987 ble det ansatt folkemusikkonsulent på heltid for å ta seg av innsamlingsarbeide, registrering, katalogisering, arkivering og formidling av folkemusikken i fylket.
  • ca. 17000 registrerte lydopptak (musikkavsnitt)
  • Et stort innsamlet materiale (anslått ca 25000 opptak) er under registrering
  • Et bibliotek på nær 500 titler av bøker/tidsskrift relatert til folkekultur (sang, musikk, dans, eventyr, sagn, folkekunst) samt lokalhistorisk litteratur.

Søk i Fiol

Her vil du i fremtiden kunne søke i arkivet via Fiol

Send inn dine egne opptak

I fremtiden vil du kunne ha muligheten til å dele med oss dine folkemusikkopptak, slik at de kan bli en del av arkivet.