DKS «Folkemusikkverksted» 2016

Kontakt folkemusikkonsulent Åshild Wetterhus, 996 23 208/ wetterhus@buskerudmuseet.no

Vi håper på å få til årlige folkemusikkverksteder i distriktet og vil sette sammen et godt fungerende program med rekruttering som et overordnet mål. Nylig ble det avholdt to slike dager i Krødsherad skole.

Den kulturelle skolesekken skal gi barna kulturell ballast. I denne forbindelse er læring via aktiv deltakelse spesielt viktig. Dette skoleprosjektet knytter sammen praktisk-estetiske fag (sang/musikk/dans) med norsk, historie/folkeminne og fysisk fostring.

Barna skal oppleve å bli kjent med deler av den norske kulturarven. Folkemusikk, både vokal og instrumental, de forskjellige instrumenter og dansetradisjoner. Ved at barna selv får delta aktivt i prosessen, gir dette både bedre læring og en større opplevelse for hver enkelt. Dette er levendegjøring av den immaterielle kulturarven slik at det blir til reell kompetanse for den oppvoksende slekt.

Vi er opptatt av å bruke lokalt tradisjonsmateriale og lokale utøvere. Å få nærhet til musikerne og danserne er inspirerende for ungene. Det er viktig for videre oppfølging og rekruttering. Dette er nettopp et av hovedmålene med folkemusikkverksteder.

Folkemusikkverkstedene vil bestå av:

Introduksjon

Minikonsert med fortelling, historisk innledning og introduksjon i bruk av ulike folkemusikkinstrumenter,

Folkeviser og folkeminne (sagn, myter, fortellinger).

Demonstrasjon av ulike dansetyper.

Verksteddelen

Etter minikonserten blir elevene delt opp i verkstedgrupper. Elevene sirkulerer mellom de ulike aktivitetene og får oppleve gjennom å prøve selv.

I verkstedgruppene får elevene også instruksjon, demonstrasjon og teori på. Varighet pr. post er 1 time, 3 timer til sammen.

Konsert

Etter runden med verksteder samles alle elevene og instruktørene igjen for å bruke det de har lært i en konsert for hverandre.

 

Posted in Nyheter.

Legg igjen en kommentar