DKS «Folkemusikkverksted» 2016

Kontakt folkemusikkonsulent Åshild Wetterhus, 996 23 208/ wetterhus@buskerudmuseet.no

Vi håper på å få til årlige folkemusikkverksteder i distriktet og vil sette sammen et godt fungerende program med rekruttering som et overordnet mål. Nylig ble det avholdt to slike dager i Krødsherad skole.

Den kulturelle skolesekken skal gi barna kulturell ballast. I denne forbindelse er læring via aktiv deltakelse spesielt viktig. Dette skoleprosjektet knytter sammen praktisk-estetiske fag (sang/musikk/dans) med norsk, historie/folkeminne og fysisk fostring.

Barna skal oppleve å bli kjent med deler av den norske kulturarven. Folkemusikk, både vokal og instrumental, de forskjellige instrumenter og dansetradisjoner. Ved at barna selv får delta aktivt i prosessen, gir dette både bedre læring og en større opplevelse for hver enkelt. Dette er levendegjøring av den immaterielle kulturarven slik at det blir til reell kompetanse for den oppvoksende slekt.

Vi er opptatt av å bruke lokalt tradisjonsmateriale og lokale utøvere. Å få nærhet til musikerne og danserne er inspirerende for ungene. Det er viktig for videre oppfølging og rekruttering. Dette er nettopp et av hovedmålene med folkemusikkverksteder.

Folkemusikkverkstedene vil bestå av:

Introduksjon

Minikonsert med fortelling, historisk innledning og introduksjon i bruk av ulike folkemusikkinstrumenter,

Folkeviser og folkeminne (sagn, myter, fortellinger).

Demonstrasjon av ulike dansetyper.

Verksteddelen

Etter minikonserten blir elevene delt opp i verkstedgrupper. Elevene sirkulerer mellom de ulike aktivitetene og får oppleve gjennom å prøve selv.

I verkstedgruppene får elevene også instruksjon, demonstrasjon og teori på. Varighet pr. post er 1 time, 3 timer til sammen.

Konsert

Etter runden med verksteder samles alle elevene og instruktørene igjen for å bruke det de har lært i en konsert for hverandre.

 

Talentskolen 09.-11.sept. 2016

Talentskolen er et tilbud til unge folkemusikkutøvere i alderen 14-22 år, som har fått begynneropplæring i sitt hjemmemiljø, og som ønsker å utvikle seg som utøvende musiker.
Utøverne vil møte flere av landets beste utøvere for å lære seg slåtter, bue- teknikk, fingerteknikk, ornamentikk og selvutvikling.
Tre av fem helgesamlinger finner sted på Folkemusikksenteret i Prestfoss, og to er plassert på Buskerudkappleiken og på Folkemusikkveka på Ål.
Første samling er 09.-11.09.16.

Meld dere på!

Talentskolen – Konsert med Jan Beitohaugen Granli

Magasinet på Sigdal museum

Konsert i forbindelse med Talentskolen 21. november kl. 19.00

Jan Beitohaugen Granli
A-klassespellemann på hardingfele

Billett kr. 100,-

Jan Beitohaugen Granli, norsk hardingfelespelemann frå Øystre Slidre, utdanna ved Folkemusikkstudiet i Rauland og Spelemannsskulen ved Ole Bull Akademiet. Fremste læremeister har vore Trygve Bolstad, andre inspiratorar og læremeistrar er Harald Røine, Tore Bolstad, Magnus Daleng, Olav Jørgen Hegge og Knut Bolstad. Beitohaugen Granli er kjent som ein framifrå dansespelemann og har vore mykje brukt i ly og lag og på kappleik. Han har vore ein aktiv kappleiksspelemann og har mange gode plasseringar å vise til. Landskappleiken har han vunne fem gonger: 2002, 2004 (kongepokal), 2006, 2007 og 2009. Fanitulltevlinga på Ål har han vunne fire gonger.

I 2003 debuterte Beitohaugen Granli med solo-CD-en Lite nemmar. I 2010 kom CD-en På Beitohaugen, ein CD som inneheld slåttar i familietradisjonen etter spelemannen Engebret Beitohaugen (1893-1963) og far hans Nils Beitohaugen (1863-1927).

Beitohaugen Granli arbeider til dagleg som frilans-musikar og lærar i musikkskulen i Valdres.

Gisli Gretarsson folkemusikk konsulent slutter

Gisli Gretarsson som begynte her hos oss august 2012 har nå takket for seg som folkemusikk konsulent. Ny folkemusikk konsulent vil bli ansatt. Gisli Gretarsson og avdelingen kommer til å fortsette samarbeidet videre i framtiden. Det er vi glad for og takker ham for fantastisk innsats og jobb utført. Fram til ny konsulent er på plass er avdelingsleder Camilla Løkvik Lingaas kontaktperson.

Mobil: 978 61 889 / 912 44 330
E-post: lingaas@buskerudmuseet.no.
Riktig god høst!

Helt nytt nettsted!

Etter to år med nedetid er vi endelig oppe og går igjen med helt nye nettsider. Nå har vi ny internettbutikk, oversikt over vanlige folkemusikk arrangementer i Buskerud, FolkeWiki og mer. Vennligst hjelp oss med materiale om folkemusikken i Buskerud. Send oss ​​mail hvis du ønsker at vi skal publisere artikler om dine lokale folkemusikktradisjoner, hvis du har spørsmål du trenger svar, eller hvis du har noen interessante historier, bilder eller gamle opptak du ønsker å vise verden.