Talentskolen 09.-11.sept.2016

Talentskolen 2014-2015 på Folkemusikkveka Ål, foto: Knut Utler

Talentskolen 2014-2015 på Folkemusikkveka Ål, foto: Knut Utler

Talentskolen er et fast årlig  tilbud i regi av Folkemusikksenteret til unge folkemusikkutøvere i alderen 14-22 år, som har fått begynneropplæring i sitt hjemmemiljø, og som ønsker å utvikle seg som utøvende musiker.
Utøverne vil møte flere av landets beste utøvere for å lære seg slåtter, bue- teknikk, fingerteknikk, ornamentikk og selvutvikling.

Talentskolen tar sted ulike steder i Buskerud og fordelt over flere samlinger.

Fra og med høsten 2016 vil tre av fem helgesamlinger finne sted på Folkemusikksenteret i Prestfoss, to er plassert på Buskerudkappleiken og på Folkemusikkveka på Ål.
Første samling er 09.-11.09.16.

Påmelding via ticketco.no innen 02.09.16.https://buskerudfolk.ticketco.no/talentskolen2016_2017

For mere informasjon: folkemusikkonsulent Åshild Wetterhus, 996 23 208/ wetterhus@buskerudmuseet.no

*Talentskolen er støttet av Buskerud fylkeskommune, Buskerud folkemusikklag og RFF (Rådet for folkemusikk og folkedans)

Posted in .